Nieuws over vertalingen en taal

In welke landen spreekt men Duits?

In welke landen spreekt men Duits?

De Duitse taal behoort tot de West-Germaanse tak van de Germaanse talen. Duits is in Duitsland, Oostenrijk en Liechtenstein de officiële taal. In Italië(Zuid-Tirol), België (Oostkantons), Zwitserland, Luxemburg en Denemarken(Zuid-Jutland) is het Duits één van de officiële talen. Ook in Namibië (een vroegere Duitse kolonie) en voormalige Oostblok landen wordt Duits gesproken.  In Namibië en de Oostblok landen krijgt het Duits echter geen officiële erkenning.
Duits is ook nog de moedertaal van rond de twee miljoen inwoners in het Aziatische deel van de voormalige Sovjet-Unie. Deze groep Duitstaligen zijn afstammelingen van de Wolgaduitsers die rond de 18e eeuw richting Rusland vertrokken. Daarnaast zijn er ook in Canada en de Verenigde staten nog ruim twee miljoen mensen die Duits als moedertaal hebben. Het grootste gedeelte van de Duitssprekende in Noord Amerika wonen in de staten North en South Dakota.  Daarnaast wordt er ook nog Duits gesproken in enkele Zuid-Amerikaanse landen, voornamelijk in Chili, Paraguay, Brazilie en Argentinie.

 

duitsnederlands

Reacties zijn gesloten.