Nieuws over vertalingen en taal

Duitse taal verdient meer aandacht

Steeds meer Nederlandse jongeren hebben niet door dat het erg belangrijk is de Duitse taal te leren. Scholieren dienen dus weer te worden geënthousiasmeerd voor de Duitse taal zodat ze bewust kiezen om deze te leren. Dit is dan ook het doel van de Actiegroep Duits. Volgens de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) is buurland Duitsland de

Meer lezen

Steeds meer Denen kiezen voor vertalingen Snelvertaler.nl

Nederlands grootste vertaalbureau Snelvertaler opent nieuw vertaalkantoor in Århus in Denemarken. Om klanten in Denemarken nog beter te kunnen bedienen met vertalingen, heeft Snelvertaler op 31 maart j.l. een nieuw vertaalkantoor in Århus (Jutland) geopend. Sinds 2005 is Snelvertaler al actief op de Deense vertaalmarkt met www.hurtigoversaetter.dk en een vertaalkantoor in Kopenhagen. Het prijsniveau in

Meer lezen

Wereld Talen

Over de hele wereld bestaan er wel 6800 verschillende talen. Van deze grote hoeveelheid talen zal slechts 10% blijven bestaan. De andere 90% heeft namelijk te weinig sprekers om de taal van generatie op generatie te blijven behouden. Om een taal in stand te houden moeten er volgens UNESCO minstens 100.000 sprekers zijn. Enkele interessante

Meer lezen

Patenten ondernemers in 32 talen vertaald door Google

Verschillende bestaande patenten zullen door Google in 32 talen vertaald worden. Hiervoor tekende Google met de Europese patentorganisatie (EPO) onlangs een contract. De technologie van Google Translate zal door EPO gebruikt worden om hiermee patenten in meerdere talen op hun website aan te kunnen bieden. Hierdoor zullen sprekers van 28 Europese talen, het Koreaans, Japans,

Meer lezen

Invoed Duitse taal

De invloed van het Duits op de Nederlandse taal was zeker voor de Tweede Wereldoorlog erg groot. De inwoners van het Europese deel van het Koninkrijk kenden vaak als ze vreemde talen beheersten in ieder geval het Duits. Duits is ook lang de internationale taal van de wetenschap geweest waarbij normaal alle publicaties eerst in

Meer lezen

Buitenlandse hulpverleners in Japan geholpen door vertaal-app

Er werd door Google een speciale vertaal-app gelanceerd voor Android-telefoons waarmee het Japans in vijftig andere talen en andersom vertaald kan worden. Dit werd gedaan zodat de vele buitenlandse hulpverleners in Japan, die na de verwoestende aardbeving en tsunami helpen bij reddingswerkzaamheden makkelijker met de locale bevolking kan communiceren. Deze vertaal-app van Google is nog

Meer lezen

Waar wordt de Spaanse taal gesproken?

Eerder schreven we op onze blog al over waar in de wereld Duits wordt gesproken. Ondanks dat de Duitse taal toch nog redelijk verspreid is over de wereld is het aantal  Spaanstalige landen aanzienlijk groter. Spaans wordt maar liefst in 21 landen als officiële taal gesproken. In Mexico waren in 2008 maar liefst 107 miljoen

Meer lezen

In welke landen spreekt men Duits?

De Duitse taal behoort tot de West-Germaanse tak van de Germaanse talen. Duits is in Duitsland, Oostenrijk en Liechtenstein de officiële taal. In Italië(Zuid-Tirol), België (Oostkantons), Zwitserland, Luxemburg en Denemarken(Zuid-Jutland) is het Duits één van de officiële talen. Ook in Namibië (een vroegere Duitse kolonie) en voormalige Oostblok landen wordt Duits gesproken.  In Namibië en

Meer lezen

Duits verplicht op scholen Euregio?

Minder dan de helft van de Nederlandse scholieren kiest in het vakkenpakket voor Duits. In ons buurland is het volgens Euregio nog veel erger gesteld. Duitse scholieren hebben een nog veel lagere bereidheid om de taal van het buurland te leren dan bij de Nederlandse scholieren. De CDA/CDU-fractie in de Euregioraad wil proberen om de

Meer lezen

Linda de Mol had graag Duits gestudeerd

Linda de Mol heeft in NTR’s  College Tour aangegeven dat ze graag beter Duits had willen kunnen praten. Ze heeft vaak spijt gehad van het feit dat ze geen duits is gaan studeren.  Linda de Mol is niet alleen in Nederland een bekend persoon maar ook in Duitsland is ze redelijk bekend onder het volk.

Meer lezen