Nieuws over vertalingen en taal

Verschillen tussen de Duitse en Nederlandse taal

Verschillen tussen de Duitse en Nederlandse taal

Waar komt de Nederlandse taal eigenlijk vandaan?

De Nederlandse taal valt onder de West-Germaanse talen. De mensen die deze taal spreken als moedertaal zijn veelal afkomstig uit Nederland, België en Suriname. Het is de officiële taal van Nederland en België binnen Europa. Buiten Europa is dit Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland.
De term ‘Nederlands’ wordt gebruikt voor de standaard Nederlandse taal die als algemeen geaccepteerd wordt beschouwd en bijvoorbeeld in de media wordt toegepast. Onze taal lijkt heel erg op het Duits, maar er zijn ook zeker overeenkomsten met de Engelse taal.

Indeling afkomst Nederlandse taal

Er is een indeling gemaakt om te zien waarvan het Nederlands afstamt:

  • Indo-Europees
  • Germaans
  • West-Germaans
  • Nederfrankisch
  • Nederlands
  • (Afrikaans, Nederlands-gebaseerde creoolse talen)

Grammaticale verschillen tussen Duits en Nederlands

De Duitse taal lijkt zeker op het Nederlands, maar er zijn ook grote verschillen. Deze verschillen zitten voornamelijk in de grammatica; vervoeging van werkwoorden, naamvallen en woordgeslacht. Duits is hierbij de moeilijkste versie van de twee. Het grammaticaal juist vertalen of schrijven van Duitse teksten is erg complex, een gespecialiseerd vertaalbureau Duits Nederlands kan hierbij prima helpen.

duitsnederlands

Reacties zijn gesloten.