Nieuws over vertalingen en taal

Martin Luther

Martin Luther

Martin Luther (1483-1546) is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de Duitse taal. Tegen het einde van de middeleeuwen keerde deze opstandige geestelijke zich tegen de misvattingen van de kerk.
Martin Luther zorgde voor de eerste vertaling van de Latijnse en Griekse Bijbel naar het Duits. Hierdoor werd de Bijbel en daarmee het woord van God meer toegankelijker voor het volk. Luther gebruikte toentertijd het Duits uit zijn eigen streek en omdat de Bijbel in deze tijd het belangrijkste en meest gelezen boek was, werd het Duits dat Luther gebruikte min of meer het algemeen beschaafd Duits in Duitsland. Luther kwam uit de regio “midden Thüringen” waar een midden-oostelijke variant van Hoogduits werd gebruikt. Luther wilde de vertaling echter zo maken dat iedereen het zou kunnen begrijpen, daarom dat “Schaute den Leuten aufs Maul” (keek naar hoe de mensen het zeiden) sindsdien een bekende uitspraak is in Duitsland. Als je nu dus om wat voor reden ook een vertaalbureau Duits Nederlands zou inhuren, krijg je je teksten aangeleverd in Duits dat afstamt van het “midden Thüringen” Duits uit de tijd van Martin Luther.

duitsnederlands

Reacties zijn gesloten.