Nieuws over vertalingen en taal

Tolken

Tolken

Er zijn veel vertaalbureaus die ook tolkdiensten verlenen. Tolken zijn mensen die gesproken tekst direct en accuraat in woord of gebaar kunnen vertalen. Hierbij moet een tolk de brontaal perfect kunnen begrijpen en daarnaast moet hij zich in de doeltaal ook uitstekend kunnen uiten. Zoekt u bijvoorbeeld een tolk Amsterdam dan kunt u ook bij verschillende vertaalbureaus terecht die ook tolkdiensten aanbieden.
Men gebruikt vaak de term vertalers voor tolken, dit is echter niet precies hetzelfde. Een vertaler vertaald namelijk tekst geregistreerd op schrift, magneetband of digitale vorm. Een tolk vertaald juist gesproken taal, tekst of gebarentaal en moet dat ook direct vertalen.
Waar een vertaler de tijd heeft om over zijn vertalingen na te denken en zelfs te corrigeren moet een tolk in een paar seconden kunnen reageren om de boodschap precies in een andere taal uit te kunnen duiden.
Men kent verschillende vormen van vertolken, waaronder de grootste verschillen zitten in het simultaan vertolken en het consecutief vertolken. Bij een simultane vertolking wordt er geluisterd en direct vertaalt naar de doeltaal, dit is bij een consecutieve vertolking niet het geval.

Consecutieve vertolking

bij een consecutieve vertolking heeft de tolk direct contact met de spreker, waardoor hij alles zin voor zin vertalen kan. Deze manier van vertolken wordt vaak gebruikt als een gastspreker voor een zaal vol mensen staat die een andere taal spreken als de gastspreker. Bij consecutieve vertolkingen duurt een toespraak dus vaak twee keer zo lang. Het gebeurd wel eens dat de tolk niet goed verstaat wat de spreker zegt, waarbij hij wel de mogelijkheid krijgt om de spreker om uitleg te vragen. Bij simultaan vertolken is dit niet mogelijk. Het komt zelfs nog wel eens voor dat de tolk door iemand in het publiek wordt verbeterd

Simultane vertolking

Bij simultaan vertolken luistert en vertaalt de tolk tegelijkertijd. Soms gebeurd het zelfs zo dat de tolk de vertaling in het oor fluistert van degene die voor of naast hem zit. Tegenwoordig maakt men echter vaker gebruik van vertaalinstallaties, waar speciale fluistersets of tolkencabines voor worden gebruikt. Bij een tolkencabine zit de tolk in een cabine en hoort door de hoofdtelefoon een spreker, vervolgens vertaald hij door een microfoon direct naar de toehoorders. In enkele seconden kan hierdoor een directe vertaling worden gemaakt, in een veel kortere tijd dan bij een consecutieve vertolking.

admin

Reacties zijn gesloten.