Nieuws over vertalingen en taal

Vraag naar leraren Nederlands op Duitse scholen

Vraag naar leraren Nederlands op Duitse scholen

Het grensgebied in Duitsland met de grens van Nederland staat te springen om meer leraren Nederlands. Als je kijkt naar alleen al de regio Munster dan zijn daar al zo’n 30 gekwalificeerde docenten nodig. Inmiddels is door het bestuur van de regio hulp ingeroepen van Nederlandse zijde om te zoeken naar deze leraren.

Deze ontwikkeling komt uit het feit dat er steeds meer belangstelling is voor de Nederlandse taal op Duitse scholen. Hoewel het Nederlands vaak als keuzevak wordt gegeven zijn er toch een hoop leerlingen die het Nederlands willen leren. In het schooljaar van 2010-2011 volgden alleen al in de regio Munster zo’n 9108 leerlingen een Nederlandse les. De hoeveelheid is in tien jaar verdubbeld en de verwachting is dan ook dat deze animo zal blijven groeien.

Op dit moment zijn er in het gebied van Munster zon 109 gekwalificeerde leraren Nederlands werkzaam.  Zij zijn vooral werkzaam op middelbare scholen maar ook op lagere scholen is de vraag naar Nederlandse leraren enorm gegroeid. Het Nederlands op de lagere scholen wordt gegeven om leerlingen al vroeg met meerdere talen bekend te maken.

duitsnederlands

Reacties zijn gesloten.